ΑΝΤΟΝ //

26 Μαρτίου - 25 Απριλίου 2020

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ // ΤΟΠΟΙ ΑΛΜΥΡΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟΥΣ ΕΣΠΕΡΑΣ //

20 Φεβρουαρίου - 21 Μαρτίου 2020

ΗΛΙΑΣ ΣΙΨΑΣ // TERRA LUMINA //

23 Ιανουαρίου - 15 Φεβρουαρίου 2020