ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ // ΤΟΠΙΟ - ΕΝΑ ΑΝΕΡΜΗΝΕΥΤΟ ΣΥΜΠΑΝ //

13 Φεβρουαρίου – 10 Μαρτίου 2018

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ // ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ //

18 Ιανουαρίου – 10 Φεβρουαρίου 2018