ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ // ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ //

18 Δεκεμβρίου 2018 – 19 Ιανουαρίου 2019