Πρόσβαση με Metro: Σταθμός Συντάγματος (γραμμές 2 & 3)
Με Τράμ: Σταθμός Συντάγματος (κόκκινη γραμμή)
δείτε στο google maps